Wil jij effectief communiceren over je organisatie, project of product?

Loop je vast in de complexiteit van je boodschap?
Weet je niet hoe je van veelheid komt tot helderheid?
Weet je niet hoe je zakelijkheid vertaalt naar menselijkheid?
Loopt je doelgroep niet warm voor jouw boodschap?

Ik help professionals effectief te communiceren door een keuze te maken tussen informeren en identificeren. Bij informeren draait het om duidelijkheid, om een helder verhaal in begrijpelijke taal. Bij identificeren gaat om herkenbaarheid, laten zien dat je weet wat er bij de doelgroep leeft. In beide gevallen is het resultaat: een overtuigende boodschap, in woord en soms ook in beeld.

Met een helder verhaal kun je alles aan iedereen duidelijk maken.
Met een herkenbaar verhaal kun je iedere boodschap aantrekkelijk maken.