17-12-2015

CORPORATE STORY MAG IN DE LA

Over transmediale storytelling als follow up

Met de corporate story is iets geks aan de hand. Er wordt veel tijd en aandacht in gestoken en vervolgens belandt het in een la. Hoe de organisatie het verhaal intern kan inzetten is niet altijd duidelijk, nog lastiger is de vraag hoe de corporate story vertaald kan worden naar externe communicatie. Wat zijn dan belang en functie van dit document?

Begin dit jaar vroeg de Hogeschool van Amsterdam mij mee te werken aan hun corporate story. Doel was duidelijk te maken dat de HvA niet alleen een onderwijsinstelling is, maar ook een kennisinstituut. We doorliepen een intern traject en schreven een tekst die de hele organisatie kon onderschrijven, met sleutelwoorden als onderwijs en onderzoek, innovatief, praktijkgericht en Amsterdams. Een tekst, zeg ik met nadruk, geen verhaal. Kunnen we nu concreet worden?, riep ik toen het op papier stond. En dat werden we. In een transmediale campagne.

Verhalen die optellen

Even het verschil tussen crossmediaal en transmediaal. Crossmediaal betekent dat hetzelfde verhaal verteld wordt via verschillende media. Het verhaal wordt alleen aangepast aan de regels van het medium. In een transmediale aanpak levert elk medium een eigen, onderscheidende bijdrage aan de totale verhaallijn.

In een transmediale aanpak staan alle verhalen op zichzelf, maar ze vullen elkaar wel aan en versterken elkaar. Ze tellen op tot een totaalbeeld. Bovendien kan door de inzet van sociale media het publiek deel uitmaken van het geheel door erop te reageren en eigen verhalen toe te voegen. Dat verdiept de ervaring nog eens verder.

Minicampagnes in thema’s

Zo wordt de transmediale campagne die we ontwikkelden voor de HvA getrokken door studenten, lectoren, docenten en projectpartners in de stad. In minicampagnes van zes weken met telkens een ander thema vertellen zij hun verhalen, via hun eigen sociale media. Thema van de eerste minicampagne is afvalhergebruik. De volgers kunnen zien wat de verhalenvertellers doen op dit gebied. Ze kunnen erop reageren, de verhalen delen en er – offline – aan deelnemen.

De verhalen zijn dus de basis, het hart van de campagne. Ze komen samen op een online campagneplatform. Verder ondersteunen we de verhalenvertellers met uitingen in publieke media. Op abri’s jagen we het thema aan, in dagbladen vertellen we wat de samenwerking met de partners oplevert en op interne posters communiceren we de mentaliteit van de HvA’ers achter de projecten. Voor ieder medium een eigen insteek dus.

En het totaalbeeld is…

Elke uiting is een ingang tot het geheel. Ieder nieuw verhaal vergroot de kennis van de HvA als onderwijsinstelling en kennisinstituut. Want al zijn alle verhalen verschillend, ze hebben één overkoepelende boodschap: HvA verbetert de Amsterdamse praktijk. Het totaalbeeld van de transmediale campagne is… de corporate story.

Vreemd is dat niet. De corporate tekst was de leidraad bij de gesprekken die we voerden met de verhalenvertellers en de partners. De corporate tekst was ook het uitgangspunt voor de andere uitingen die we ontwikkelden. Belang en functie van dit document zijn dan ook duidelijk: het moet altijd in de la liggen, bovenop, voor het grijpen als er gebriefd, gecreëerd en geëvalueerd wordt.

Zien hoe de transmediale campagne van de HvA werkt in de praktijk? Kijk op hva.nl/maaktereenpuntvan.