responsive image

Contact via taal

- Wil je complexe informatie begrijpelijk maken?
- Wil je mensen met een taalachterstand goed informeren?
- Wil je specialistische teksten toegankelijk maken voor een brede doelgroep?

Dat betekent dat je een brug wilt slaan via taal. En dat is precies waarvoor taal bedoeld is. Ik schrijf al 30 jaar in opdracht, waarbij ik me ben gaan toeleggen op begrijpelijk schrijven voor ieder taalniveau. Door te schrijven voor mensen met een lager niveau werd mijn schrijfwerk voor mensen met een hoger niveau alleen maar beter. Uiteindelijk willen we allemaal heldere teksten.

Daarbij zijn er twee mogelijkheden: ik schrijf voor je of ik leer je zo te schrijven dat je via taal daadwerkelijk contact maakt.