responsive image

Contact via taal

- Wil je een ingewikkelde wet uitleggen aan burgers van ieder niveau?
- Wil je specialistische teksten toegankelijk maken voor een brede doelgroep?
- Wil je mensen met een licht verstandelijke beperking of taalachterstand informeren?

Dat is mooi. Dat betekent dat je een brug wilt slaan via taal. En dat is precies waarvoor taal bedoeld is. Ik schrijf al meer dan 25 jaar in opdracht, waarbij ik me steeds meer ben gaan toeleggen op schrijven voor mensen met een laag taalniveau. En daar werd mijn schrijfwerk voor mensen met een hoger niveau ook beter van. Uiteindelijk willen we allemaal heldere teksten.

Ik schrijf voor je of ik help je zo te schrijven dat je via taal daadwerkelijk contact maakt.