06-03-2024

IK PLANT MIJN VLAG IN HET DETAIL

IK PLANT MIJN VLAG IN HET DETAIL

Ik heb bewondering voor mensen met een helicopterview. Die binnen no time boven een strategisch vraagstuk zweven, het complete veld overzien inclusief de omringende velden en dan direct de grote lijnen waarnemen. Toch zijn er ook andere aanvliegroutes voor de aanpak van vraagstukken dan alleen met de helicopter.

Nog steeds vind ik het knap, die blik over de velden die sommige mensen hebben. Ik zit dan met plezier toe te kijken tussen de grassprieten. Want die grassprieten zijn mijn habitat. Ik ben van de details. Omdat details naar mijn mening twee kanten op kunnen werken. 

De twee kanten

Ten eerste moeten grote lijnen altijd in details uitgewerkt worden en wel zo dat de details de grote lijnen versterken. Voor GGZ inGeest in Amsterdam haalden wij (van Wit Communicatie) zo’n 60 verhalen op van medewerkers, cliënten, naasten en samenwerkingspartners. Zij reageerden op de grote lijnen die het bestuur had uitgezet om het hoofd te bieden aan de toenemende druk in de zorg. De details kleurden de grote lijnen in en maakten ze concreet. Nu ligt er een boekje dat handvatten biedt voor de komende jaren.

Omgekeerd kun je vanuit oog voor detail de grote lijnen zien, het patroon dat de onderdelen met elkaar vormen. Een tijd terug interviewde ik studenten, docenten, managers en partners van de Hogeschool van Amsterdam. Vandaaruit ontstond een beeld van wat de hogeschool is en konden we de corporate story schrijven. Een werkwijze die – voordat het een kookplaat werd – bekend was als inductie.

Formaat veroveren

“Formaat moet je veroveren”, zei mijn docent aan de Nieuw Academie. Waarbij wij studenten er automatisch vanuit gingen dat formaat ‘groot’ betekent. Dat automatisme zegt iets over onze waardering van het kleine. Want formaat is een neutraal woord: het kan groot zijn, het kan klein zijn. 

Intussen ben ik nog steeds vol bewondering voor helicopterpiloten. Maar ik denk daarnaast: ook het kleine formaat moet je veroveren. En juist daarin heb ik mijn vlag geplant. Een vlag met een piepklein puntje dat net in de details past. Als dat nu precies is wat je (ook) nodig hebt in jouw werk, jouw organisatie, stuur me dan een bericht(je).

 

De digitale versie van het boekje van GGZ inGeest vind je hier.