27-01-2016

OMDAT TAAL GEEN EILAND IS, MAAR EEN BRUG

Toekomstgericht onderwijs bestaat al

Afgelopen weekend presenteerde Platform Onderwijs2032 zijn advies voor toekomstgericht onderwijs. In de komende tijd wordt het advies uitgewerkt tot onderwijsinhoud. Mag ik het platform een tip geven? En ieder ander die onderwijs of training geeft? Kijk hoe Stichting Lezen & Schrijven laaggeletterdheid aanpakt. Dat is toekomstgericht op alle punten van het advies.

Het voorstel van Platform Onderwijs2032 is samen te vatten in vier punten:

  • Maak rekenen en taal praktisch toepasbaar
  • Bied kennis vakoverstijgend en in samenhang aan
  • Leg meer nadruk op digitale vaardigheden
  • Maak burgerschap belangrijk

 

Het platform gaat deze hoofdpunten uitwerken samen met leraren die hun praktijkervaring inbrengen en verder denken hoe het curriculum van de toekomst eruit moet zien. Ik hoop dat het platform ook de mensen van Stichting Lezen & Schrijven uitnodigt om mee te denken. Want de stichting zet alle vier de punten in bij de training van laaggeletterden. Taal is hierbij de verbinding tussen de verschillende vaardigheden.

Laaggeletterde vrouwen

‘Taal is niet het doel, maar een middel’, zegt taalvrijwilliger Dianne op de website evaenik.nl. EVA staat voor Educatie voor Vrouwen met Ambitie. Het is de nieuwe aanpak van Stichting Lezen & Schrijven voor laaggeletterde vrouwen van 30 tot 55 jaar. Met 13% laaggeletterde vrouwen is er in Nederland meer laaggeletterdheid onder vrouwen dan in de omringende landen. Hoog tijd voor

een speciaal programma.

Deelnemers van EVA werken zelfstandig of in een groep, onder leiding van een trainer. De deelnemers volgen het programma omdat ze graag een opleiding willen doen of werk willen vinden. Ze oefenen lezen, schrijven en rekenen via de website. Ook leren ze handiger met internet en computers om te gaan.

De vaardigheden worden in samenhang aangeboden. Hoe zoek je een baan via internet, hoe voer je een telefoongesprek, hoe schrijf je een sollicitatiebrief? Maar ook: hoe werkt klok kijken op een analoge en een digitale klok, hoe kun je geldbedragen afronden? Taal en rekenen praktisch toegepast dus. Daarnaast werken de vrouwen aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

En dat valt onder de noemer burgerschap.

Leeg blaadje

De aanpak werkt, dat is het goede nieuws, ook voor Platform Onderwijs2032. Dat komt omdat bij Stichting Lezen & Schrijven taal geen eiland is, maar een brug tussen verschillende vaardigheden die nodig zijn om de wereld te begrijpen en eraan bij te dragen. ‘Ik was een leeg blaadje’, zegt Warda op evaenik.nl. ‘Ik had geen ervaring, geen diploma’s. Ik heb de kans gekregen om te laten zien dat ik het kan.’ En ze kan het dus. Toekomstgericht onderwijs bestaat al, bij Stichting Lezen & Schrijven.