12-07-2021

LEGE LAGE STOEL

LEGE LAGE STOEL

 

De keuken, de kraan, het gietertje

Vullen, voorzichtig lopen, lege lage stoel, 

Vensterbank bij het hoge raam boven de bomen 

De drie kleine met puntbladeren eerst

De grote met olifantsoren het meest

En dan de puntbladeren nog eens

En de olifantsoren wat extra

En morgen weer

Of vanmiddag

Ze hield zo van ze

Vijf weken geleden

 

Keuken, kraan, gietertje

Vullen vensterbank

Drie puntbladeren eerst

Olifantsoren meest

Vanmiddag

Vanavond

Niet doodgaan 

Negen weken 

 

Er zitten vliegjes in

 

Gietertje

Vensterbank

Puntbladeren

Olifantsoren

Puntbladeren

Olifantsoren

Niet doodgaan 

Veertien

Niet doodgaan

Vijftien

 

De onderburen klagen

Vochtplekken in hun plafond

De woningbouw belt aan

Punt 

Olifant 

Punt 

Vliegjes

 

Een mevrouw aan de deur

Hoe het gaat sinds

En hoe lang nu

Of ze even mag zitten

In de lege lage stoel

Geknakte punten

Hangende oren

 

Het zijn rouwvliegjes, zegt ze

Ze leven in de natte aarde

Ze eten de wortels weg

 

Vensterbank

Rouwvliegjes

Raam

Raam