14-12-2021

LEID IK MENSEN OP TOT PSYCHOPATHISCHE SERIEMOORDENAARS?

LEID IK MENSEN OP TOT PSYCHOPATHISCHE SERIEMOORDENAARS?

Een kerstoverweging

Allereerst: blijkbaar bestaat er ook zoiets als een niet-psychopathische seriemoordenaar. Waarbij je je kunt afvragen of die niet veel enger is dan zijn psychopathische soortgenoot, die er tenslotte niks aan kan doen dat hij seriemoordenaar is. Maar dit terzijde. Waar het om gaat is dat de psychopathische soort zichzelf verraadt door bepaalde spraakpatronen. In het bijzonder: door het gebruik van voegwoorden. Laat ik voegwoorden nu altijd propageren in mijn schrijftrainingen… 

Waar zal ik beginnen, bij de voegwoorden of bij de seriemoordenaars? De eerste maar, anders lees je niet door. In mijn schrijftrainingen leg ik uit dat het gebruik van voegwoorden de lezer helpt bij het begrijpen van een tekst. Je kunt zeggen: Ik deed een trui aan, ik had het koud. Makkelijker voor de lezer is: Ik deed een trui aan, omdat ik het koud had. Signaalwoorden, zoals voegwoorden die oorzaak en gevolg aangeven, helpen de lezer de verbanden tussen zinnen te zien.

Tot zover de theorie. Nu de praktijk, tenminste, de praktijk van de psychopathische seriemoordenaar. Uit onderzoek onder leiding van professor Jeffrey Hancock van Cornell University in Ithaca blijkt dat de taal van psychopathische seriemoordenaars meer voegwoorden bevat, zoals ‘omdat’ en ‘zodat’. Psychopaten spreken vaak in termen van oorzaak en gevolg bij het beschrijven van hun misdaden. Dit spraakpatroon is onbewust en daarmee veelzeggender dan bewust gebruik van bepaalde woorden. Het patroon suggereert dat psychopaten de misdaad zien als een logische uitkomst, iets dat gedaan moest worden om een doel te bereiken, aldus de onderzoekers. 

Opmerkelijk. Daar sta ik dan met mijn goede bedoelingen. Gebruik vooral veel voegwoorden, cursisten! Daarmee help je de lezer! Hopelijk werkt de bevinding uit het onderzoek maar één kant op: psychopathische seriemoordenaars gebruiken meer voegwoorden, maar van meer voegwoorden gebruiken word je geen psychopathische seriemoordenaar. Toch? 

Wees lief voor elkaar met kerst. Zodat er vrede is op aarde. Omdat dat ons doel is.

 

Foto: still uit Silent Night (2012)